اپلیکیشن درنا

اپلیکیش درنا خدمات نوین شهروندی ارائه می دهد.شما از طریق این اپلیکیشن میتوانید تمامی خدمات شهروندی را بموقع و به راحت ترین روش ممکن بانجام برسانید.